• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Visie

Trinitas is het Latijnse woord voor drie-eenheid. Ieder mens is op meerdere fronten verbonden met de drie-eenheden in het leven; het verleden, heden en de toekomst. De feiten uit het verleden bepalen vaak het heden en daarmee ook de toekomst. Maar zo ook de verschillende generaties; grootouders, ouders en kinderen. Maar de belangrijkste is toch wel de drie-eenheid van vader, moeder en kind. Als kind krijg je het leven van je ouders en bent daarmee onlosmakend met hen verbonden. Onze denk- en gedragspatronen worden opgebouwd in de context van ons gezin van herkomst en nemen we mee naar ons volwassen leven. Deze denk- en gedragspatronen zijn vaak heel helpend geweest en hebben ons ver gebracht. Maar soms zijn ze niet meer passend en begint het te wringen.

De contextuele theorie van professor Boszormenyi Nagy is de basis voor het denken en handelen van Bureau Trinitas. Professor Nagy (spreek uit: Notschj) was een Hongaarse psychiater die in de jaren 60 de systeemtheorie in Amerika op de kaart heeft gezet. Hij verliet in Hongarije huis en haard, om de overstap overzees te maken. Daar in Amerika, werd hij zich bewust van het feit hoe onlosmakend hij verbonden was met zijn familie. Die bloedband heeft hij onder andere vertaalt naar de loyaliteiten van een kind naar zijn ouders. Deze loyaliteit is mooi, maar kan ook heel complex zijn. Met name wanneer de balans van geven, nemen en ontvangen binnen familierelaties verstoord is. Ieder mens is verbonden met zijn familie, dat is een vaststaand feit. Hoe deze relaties ervaren worden, is voor iedereen verschillend.

Iedere ouder wil zijn kind graag een stabiele en veilige jeugd bieden waardoor ze opgroeien tot zelfstandige en zelfverzekerde volwassenen. Soms lukt dit niet en kan hulp bieden ervoor zorgen dat het wel weer gaat. De feiten in een mensenleven worden vaak bepaald. Maar hoe men omgaat met deze feiten, bepaalt men zelf. Dit kunnen moeilijke levensopdrachten worden. Zeker wanneer er sprake is van onrecht. Als mens willen we graag gezien worden in onze investeringen in de ander. Wanneer we hier niet in gezien worden, voelt dit als onrecht. Erkenning krijgen voor dit onrecht en het herstellen van de relatie waar dit onrecht is opgedaan, kan heel herstellend werken. We staan allemaal in relatie tot elkaar: van ouder naar kind, als ouders tot elkaar, als partners tot elkaar, van ouder naar grotouder, kinderen onderling etc. Wanneer relaties binnen een gezin en directe familie niet in balans zijn, er onrecht ervaren wordt kan dit veel energie kosten en wreekt dit zich niet zelden op een ander vlak / relatie.

De contextuele theorie biedt de kans om herstellend te werken waarbij rechtvaardigheid, loyaliteit en betrouwbaarheid kernwaarden zijn. Ieder mens denkt en handelt vanuit zijn eigen levensgeschiedenis en verhoudt zich tussen generaties op zijn eigen, unieke manier. Door mensen naar elkaar te laten luisteren en te horen wat elkaars noden en investeringen zijn geweest, kan men zich weer met elkaar verbinden. Met alle positieve gevolgen van dien. Erkenning geven en verbinding zoeken vanuit een meerzijdige partijdigheid houding zijn kernwoorden die centraal staan binnen dit proces.

“Een balans vinden tussen verleden, heden en de toekomst”
“Gezien worden om wie je bent en wat je geïnvesteerd hebt”

 

Samen met u en uw gezin / familie kunnen we op zoek gaan naar oplossingen om de balans te herstellen.