• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Trainingen

“Inzicht leidt tot juiste keuzes”

Bureau Trinitas verzorgt trainingen over loyaliteitsproblemen die kinderen ervaren bij een echtscheidingsstrijd of andere complexe gezinssituaties. Deze situaties hebben gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Op emotioneel, sociaal en/of cognitief gebied. Elk kind heeft recht op aandacht, liefde en verzorging. Elk kind wil ook graag gezien worden door zijn ouders. Helaas zijn er situaties waarbij dat niet gebeurd.

Een scheiding bijvoorbeeld vergt veel van een kind. Zijn loyaliteit naar beide ouders komt in het gedrang. Met name wanneer het gaat om ernstige en langdurige conflicten waar de kinderen bij betrokken worden. Er wordt een zwaar emotioneel beroep op kinderen gedaan. Een kind heeft het gevoel dat wanneer het de ene ouder geeft wat het toekomt, het de andere ouder tekort doet. Daarmee krijgt een kind een blijvend gevoel van tekort schieten en het niet goed kunnen doen. Bij langdurig tekort schieten wordt een kind verscheurd in zijn loyaliteit, verscheurd in zijn gevoel maar ook in zijn ‘zijn’. We noemen dit gespleten loyaliteit. Ook in andere complexe gezinssituaties blijven kinderen loyaal aan hun ouders.

Een training volgen over ‘het kind en zijn loyaliteiten’ geeft u als professional inzicht in de consequenties van de echtscheidingsstrijd en hoe u dit met ouders kunt bespreken zonder dat ouders het gevoel krijgen dat ze veroordeeld worden. Het vergt kennis en kunde om op de juiste manier psycho-educatie te geven en ouders te motiveren om het anders te gaan doen. Bureau Trinitas heeft  een ‘loyaliteiten-schema’ ontwikkeld dat u kunt gebruiken in gesprekken met ouders. Dit schema ontvangt u tijdens de training en wordt uitgebreid besproken hoe u dit kunt toepassen. De ervaring leert dat professional het schema als erg prettig ervaren. Met name omdat u – middels het schema - op een duidelijke manier aan ouders uit kunt leggen wat de echtscheidingsstrijd met kinderen doet. Onderwerpen die aanbod komen zijn de zijnsloyaliteit, gespleten loyaliteit, verborgen loyaliteit, de balans van geven & nemen en wat de gevolgen voor kinderen wanneer deze uit balans is. Maar ook hoe je vanuit een meerzijdige partijdigheid het kind - de meest kwetsbare – centraal kunt stellen binnen een gesprek met ouders. Het zijn lastige processen waarbij zelfinzicht over de eigen manier van communiceren belangrijk is.

Bureau Trinitas vindt het erg belangrijk dat er gesproken wordt over gesleten loyaliteit en niet over een loyaliteitsconflict wanneer kinderen klem zitten. Een loyaliteitsconflict is namelijk iets waar we allemaal wel mee te maken hebben. Een loyaliteitsconflict is een botsing tussen de verticale loyaliteit (van ouders naar kind of andersom) met de horizontale loyaliteit (gekozen loyaliteit zoals partner, vrienden, collega’s). Stel: uw ouders willen dat u komt met Kerst en uw partner wil thuis blijven. Dan komt u in een loyaliteitsconflict. Wanneer een kind klem zit tussen zijn ouders ontstaat er een scheuring in zijn zijnsloyaliteit. Een kind komt met het ene been op het eiland van moeder te staan en het andere been op het eiland van vader. Indien deze situatie lang duurt, zal het kind een keuze maken om zichzelf te redden. Maar tot die tijd zal het zijn uiterste best doen (met alle mogelijke manier van gedrag) om de twee zijnsloyaliteiten die hij van beide ouders heeft gekregen, met elkaar te verbinden. Hiermee willen we aangeven dat een conflict echt iets anders is dan een verscheuring.

De training is geschikt voor iedere professional die met ouders en/of kind te maken heeft. Zo heeft Trinitas trainingen verzorgd voor leerkrachten, intern begeleiders, politie, advocaten, mediators, de Rechtbank Noord-Nederland (civiele rechters, strafrechters, rechters van het Hof) consultatieverpleegkundigen en – artsen en jeugdhulpverleners.  

Voor informatie over de training en/of de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Simone Speerstra, tel: 06-14370950.