• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Bureau Trinitas

Algemeen

  1. Bureau Trinitas zal alles in het werk stellen om u (en uw kind(eren)) goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer u en/of uw kind(eren) rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van bureau Trinitas, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  2. Wanneer u uw klacht met bureau Trinitas communiceert zullen wij uiteraard ons best doen om voor u en onszelf tot een bevredigende oplossing te komen.
  3. Bureau Trinitas is SKJ geregistreerd. U kunt op onderstaande link klikken zodat u verder komt in het menu van het SKJ. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/
  4. Voor klachten is Bureau Trinitas aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Kijk op www.klachtenportaalzorg.nl / tel (0228) 322205
  5. Bureau Trinitas heeft ook een vertrouwenspersoon, namelijk Cees Tollenaar. U kunt altijd bij hem terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan hij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Hij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

Gegevens: Cees Tollenaar, Saturnusstraat 85e, 8303 CB Emmeloord
0527-613713 / 06-10984086 / info@genogram.nl

Contact

Bureau Trinitas B.V.
Stationsstraat 5e
8601 GB Sneek
M: 06-14370950
E: info@bureau-trinitas.nl
AGB-code: 98100418 / 98104942

Contact opnemen