• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Klachtenregeling

Klachtenprocedure Bureau Trinitas

Algemeen

  1. Bureau Trinitas zal alles in het werk stellen om u (en uw kind(eren))  goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer u en/of uw kind(eren) rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van bureau Trinitas, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  2. Wanneer u uw klacht met bureau Trinitas communiceert zullen wij uiteraard ons best doen om voor u en onszelf tot een bevredigende oplossing te komen.
  3. Bureau Trinitas is SKJ geregistreerd. U kunt op onderstaande link klikken zodat u verder komt in het menu van het SKJ. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/
  4. Bureau Trinitas heeft ook een vertrouwenspersoon, namelijk Cees Tollenaar. U kunt altijd bij hem terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan hij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Hij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.
  5. Klacht indienen zonder het inschakelen van een zorgvergelener kan via het Klachtenportaal. Klik op de volgende link om op het Klachtenportaal te komen. https://klachtenportaalzorg.nl/

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Hij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Hij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Gegevens:

Cees Tollenaar

Saturnusstraat 85e

8303 CB Emmeloord

0527-613713

06-10984086

info@genogram.nl

(laatste update 26-4-2023)

Contact

Bureau Trinitas B.V.
Voltahof 7
8501 XP Joure
M: 06-14 37 09 50
E: info@bureau-trinitas.nl
AGB-code: 98100418 / 98104942

Contact opnemen