• darkblurbg
  Therapie, begeleiding & trainingen

Het team

Simone Speerstra heeft in 2012 Bureau Trinitas opgericht. Gedurende de afgelopen jaren zijn er collega’s bijgekomen die allemaal hun eigen expertise hebben - maar allen contextueel zijn of worden opgeleid - en elkaar goed aanvullen. Als professionals doen we aan intervisie, wekelijks werkbegeleiding en volgen we regelmatig opleidingen om onszelf verder te ontwikkelen.

 

Janneke Drenth

Contextueel Coach (IDNA) / SCHIP-behandelaar
 • j.drenth@bureau-trinitas.nl
 • 06-25 49 34 41

Als contextueel hulpverlener en SCHIP-behandelaar kijken we binnen de gesprekken naar de verbinding tussen het heden, verleden en de toekomst. Wat heeft er in het verleden plaatsgevonden wat van invloed is op het heden? Met als doel om de weg (meer) vrij te maken voor de kinderen, de huidige generatie. Waar je wieg heeft gestaan, doet ertoe. We komen allemaal ergens vandaan waardoor we beïnvloed zijn.

Wat is er aan kostbaarheden mee gegeven, wat heb je gemist en waar liggen jouw krachten om je te ontwikkelen? Wat kun je veranderen zodat je kunt groeien waarmee we recht doen aan de huidige / volgende generatie.

Het verleden aanschouwen – er niet in blijven hangen – en doorleven, maakt de weg naar de toekomst vrij. Als hulpverlener kijk ik onbevooroordeeld naar de situatie gericht op herstel binnen relaties.

Judith Feentra

Gezinshulpverlener, Contextueel Hulpverlener / SCHIP-behandelaar
 • j.feenstra@bureau-trinitas.nl
 • 06–21 98 19 13

Tekst volgt nog.

Laura Greidanus

Hulpverlener Jeugd & Gezin (Ambulant) / Contextueel Hulpverlener (i.o) / SCHIP-behandelaar / Gespecialiseerd in complexe gezinssituaties / Specialisatie in mensen en kinderen met een beperking
 • l.greidanus-strikwerda@bureau-trinitas.nl
 • 06–25 45 14 65

De afgelopen jaren heb ik binnen verschillende instanties en met verschillende doelgroepen mogen werken. Het werken met gezinnen en systemen is een dynamisch proces waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Dit boeit mij enorm. Mensen maken gebeurtenissen mee in het leven die je raken en invloed hebben op jou als persoon en op de omgeving. Als professional sta ik graag naast die persoon en het systeem om hen allen weer in hun kracht te krijgen en nieuwe inzichten mee te kunnen geven. Als persoon ben ik positief ingesteld, luister ik en ben ik actief in het meedenken naar oplossingen.

““Het werken met de contextuele benadering is een werkwijze waarbij gezinnen weer in hun kracht en tot hun recht kunnen komen”

Marije Hoekstra

 • m.hoekstra@bureau-trinitas.nl
 • 06–

Tekst volgt nog.

Judith Jansen

Hulpverlener Jeugd & Gezin (Ambulant), Contextueel Hulpverlener (i.o), Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag, Gespecialiseerd in complexe echtscheidingen, SCHIP-behandelaar
 • j.jansen@bureau-trinitas.nl
 • 06-16 06 76 09

In mijn werk ga ik samen met ouders en jongeren op zoek naar de mogelijkheden om kansen te creëren. Het doel is stappen te maken richting een nieuwe toekomst met meer stabiliteit, meer zelfregie en zelfredzaamheid. Mijn expertise en kracht liggen in het contact maken met cliënten binnen complexe gezinssituaties. Door mijn jarenlange ervaring binnen diverse organisaties ben ik altijd sterk betrokken geweest bij kwetsbare gezinnen: iedereen doet ertoe. Iedereen kan of heeft wel iets om ‘vooruit’ te komen. Het is mijn overtuiging dat mensen wel willen veranderen maar het moeilijk vinden om te veranderen. Door gezinsleden meer met elkaar te verbinden, waarbij de loyaliteit van het kind naar zijn ouders centraal staat, ontstaat er meer verbinding, vertrouwen en betrouwbaarheid.

"Het aanspreken van talent en initiatief van mensen zelf heeft de meeste veranderkracht"

Sonja Koopmans

Hulpverlener Jeugd & Gezin (Ambulant) / Contextueel Hulpverlener (i.o) / SCHIP-behandelaar / Gespecialiseerd in volwassen en kinderen met een beperking
 • s.koopmans@bureau-trinitas.nl
 • 06-12 80 47 86

In mijn jarenlange werk als begeleider voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, heb ik geleerd om zonder waarde oordeel te observeren, luisteren en aan te sluiten bij de hulpvraag. Dat het belangrijk is, het proces zijn gang te laten gaan, als dat betekent dat het met kleine stapjes gaat, dan sluit ik daarop aan. Het resultaat wat we samen behalen is belangrijker dan het tempo waarin we dat doen. Vertrouwen krijgen in zichzelf en daar trots op mogen zijn. Kijken waar kwaliteiten liggen en creativiteit zijn in het vinden van oplossingen, zijn voor mij kernwaarden. Vanuit een open en transparante communicatie zodat er verbinding gemaakt kan worden en gewerkt kan worden aan betrouwbaarheid. De basis voor groei.

“Door te zeggen wat ik doe en doen wat ik zeg, maakt dat ik betrouwbaar ben in het proces met de client met als doel dat de client kan groeien in het vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving”

Ria Tjerkstra

Contextueel Coach (IDNA) / SCHIP-behandelaar
 • r.tjerkstra@bureau-trinitas.nl
 • 06–25 44 63 99

Tekst volgt nog.

Willy Reawaruw

Rouwtherapeut / Contextueel Hulpverlener (i.o) / SCHIP-behandelaar / Gespecialiseerd in complexe gezinssituaties / gespecialiseerd in rouw & verlies bij pubers.
 • w.reawaruw@bureau-trinitas.nl
 • 06–25 14 59 07

Wat mij altijd intrigeert is ‘waarom doet iemand wat die doet, terwijl het vaak niet helpend is’. We handelen omdat we het zo gewend zijn, ook al zou je anders willen. Aangestuurd door ons onderbewuste, waar vaak verlies onder ligt. Wanneer er in het hier & nu iets gebeurt, raakt dat vaak aan wat er vroeger is gebeurd. En worden onze traumadelen aangewakkerd. De reactie die dan oproepen wordt, is vaak niet passend qua gedrag in het hier & nu. Dat kan voor veel verwarring en onbegrip zorgen. Bij zowel de persoon zelf als bij zijn omgeving. Door inzicht te krijgen in ons handelen en de oorsprong ervan, kan je jouw patronen doorbreken en je eigen nieuwe volwassen weg gaan belopen.

Recente – en gestolde rouw, hebben mijn aandacht. Verlies en rouw gaan niet alleen over overlijden, maar ook over verlies door (echt)scheiding, verlies van werk, verlies van vitaliteit, het verlies van land van herkomst of door verliezen die zich hebben gestapeld. Ik werk ervaringsgericht: ‘alleen’ praten is vaak niet voldoende, maar zelf ervaren wat er werkelijk speelt, is mijn overtuiging. Ik werk daarom met creatieve werkvormen en opstellingen.

“Verbinding maken met de ander is de essentie van mijn werk”

Elske Algra

Orthopedagoog / GZ-generalist / Systeemtherapeut NVGR / Senior Onderwijsadviseur
 • info@bureau-trinitas.nl
 • 06-10 70 64 60

In mijn werk als Orthopedagoog Generalist en systeemtherapeut zie ik mijn cliënten als deskundige van zijn of haar leven. Zij weten als geen ander hoe hun leven eruit ziet en wat er wel en niet goed gaat. Samen gaan we op zoek naar de oplossing die vaak verscholen ligt achter de problemen bij de mensen zelf. Mijn hulp is gericht op het systeem van de cliënt. Dat wil zeggen dat de cliënt functioneert in directe interactie met zijn of haar omgeving. Hiervoor maak ik gebruik van individuele behandelingen, groepsbehandelingen, gezins- en relatietherapieën en psychologisch onderzoek. Alles met als doel mijn cliënten veiligheid, rust, vertrouwen én perspectief te bieden. Advisering: Ik verrijk mijn werk in de praktijk door het geven van workshops en trainingen in het onderwijs en met interim opdrachten als intern begeleidster en als zorgcoördinator. Ook schuif ik aan bij moeilijke leerling- of oudergesprekken en denk ik mee met ingewikkelde casussen bij gebieds- en jeugdgezinsteam. Genoeg om over te praten, nog meer om op te lossen.

Ellen Ferwerda

Casuïstiek manager / Contextueel Therapeut / NVRG-systeemtherapeut / Relatietherapeut
 • e.ferwerda@bureau-trinitas.nl
 • 06–24 75 14 69

Tekst volgt nog.

Petra Laferte

Teammanager / Contextueel Therapeut / SCHIP-behandelaar
 • p.laferte@bureau-trinitas.nl
 • 06–57 72 11 86

Jarenlange werkervaring als jeugdwerker in een jeugdinrichting, werken bij jeugdzorg én het werk bij het gebiedsteam, hebben me laten ervaren dat er in samenwerking met gezinnen veel mogelijk is. Soms belemmert de manier waarop we keuzes maken, onze groei als mens. Als contextueel systeemtherapeut ondersteun ik jullie in het kijken naar dátgeen wat er in het verleden er toe deed, in relatie tot het heden en de toekomst. We maken daarbij gebruik van de verschillende generaties in de familie zodat we familiepatronen gaan herkennen. Na herkenning kunnen we gaan onderzoeken welke invloed dit heeft op jullie gezinsleven én de manier waarop dat mogelijk doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Ik geloof om dát proces te volgen. Dit kost tijd, energie en inspanning. Als je er voor open staat om je te laten meenemen in de reis door de generaties van je familie, kan dat inzicht geven in het heden en voor de toekomst. Waardoor veranderingen kunnen worden doorgevoerd in de manier waarop er beslissingen gemaakt worden. Dát levert uiteindelijk kracht en energie op. Als teammanager begeleid ik vanuit dezelfde visie, met dezelfde passie, professionals binnen Bureau Trinitas in hun uitvoerende werk.

De vraag: “wat willen de gezinsleden elkaar eigenlijk vertellen?” inspireert tot samen onderzoeken.

Simone Speerstra

Directeur / Contextueel Therapeut / SCHIP-behandelaar / Trainer Loyaliteiten & Hechting
 • info@bureau-trinitas.nl of s.speerstra@bureau-trinitas.nl
 • 06-14 37 09 50

Ik geloof in de eigen kracht van ieder mens. Ik hou ervan op met cliënten op zoek te gaan naar oplossingen. Op zoek naar een oplossing die nog niet eerder is aangedragen of waar aan gedacht is. Op zoek naar de sleutel tot ruimte en vrijheid. Om in verbinding met jezelf en de ander te staan. Want we hebben elkaar nodig. Wanneer jij je op een positieve manier kan verbinden met de mensen om je heen, biedt dit vrijheid in verbondenheid.

“Voor alles is een oplossing, wat niet wil zeggen dat die altijd gemakkelijk is”.Administratie & HRWendy Jorna-Bies

Front office manager Bureau Trinitas
 • w.jorna@bureau-trinitas.nl
 • 06-27 39 65 20

Iris Mijnen

Administratief medewerker
 • i.mijnen@bureau-trinitas.nl
 • 06-21 51 09 40

Mariët Rotteveel

HR-manager Bureau Trinitas
 • administratie@bureau-trinitas.nl
 • (06) 51 63 20 06