• darkblurbg
    Therapie, begeleiding & trainingen

Psychotherapie/ begeleiding tijdens (complexe) echtscheiding

Bureau Trinitas begeleidt ouders en hun kinderen in een (complexe) echtscheidingssituatie. Naar het bieden van hulpverlening / psychotherapie ondersteunen we ouders in het opstellen / aanpassen van een ouderschapsplan, werken we met parallel-ouderschap indien dat een expliciete opdracht is en hebben we ruime ervaring in het samenwerken met mediators, advocaten en de rechtbank.

Tijdens het hulpverleningsproces kijken we met ouders naar de opgebouwde gedragspatronen vanuit hun eigen gezin van herkomst en naar de relatie tussen de ouders toen zij nog partners waren. Hoe was deze relatie en hoe is deze afgehecht? Waar zit nog onrecht en wat wordt er nog aan elkaar gepresenteerd? Daarnaast werken we met de Stiefcirkel (www.stiefacademienederland.nl) en de SCHIP-aanpak. (www.schipaanpak.com).

Voor kinderen is het vaak erg verdrietig wanneer ouders gaan scheiden maar erg zwaar en belastend wanneer ouders blijven strijden na de scheiding. Wanneer kinderen klem komen te zitten tussen hun ouders heeft dit gevolgen voor hun sociale, emotionele en /of cognitieve ontwikkeling met alle consequenties van dien. Ouders ervaren vaak nog verdriet / boosheid of ander onrecht vanuit de relatie die zij als partners hadden. Gedurende de begeleiding kijken we naar wat de ouders nodig hebben (erkenning) om op een constructieve wijze met elkaar te communiceren om zo verantwoord ouderschap uit te oefenen. Daarnaast begeleidt bureau Trinitas het kind / de kinderen waarbij de loyaliteit van het kind naar zijn beide ouders centraal staat. Een kind heeft immers het leven van beide ouders gekregen en is daarmee voor altijd verbonden met hen. Een kind kan niet kiezen tussen de twee mensen die hem het leven gegeven hebben en wil graag dat deze twee - voor hem - belangrijkste mensen op een normale manier met elkaar omgaan.

Daarnaast kijken we of het ouderschapsplan nog passend is of dat deze bijvoorbeeld gewijzigd moet worden omdat er ondertussen allerlei wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bureau Trinitas heeft onderstaand schema ontwikkeld wat gebruikt wordt gedurende het traject.