• darkblurbg
  Therapie, begeleiding & trainingen

Aanbod

 • Gezinstherapie
 • Geweldloos verzet en verbindend gezag / ambulante gezinshulp
 • Relatietherapie
 • Therapie/ begeleiding tijdens een (V)echtscheiding
 • Kindertherapie / Coaching
 • Individuele therapie


Gezinstherapie

Is er veel ruzie in jullie gezin? Heeft u het gevoel de grip op de opvoeding kwijt te raken? Raakt u het vertrouwen in uzelf als opvoeder kwijt? Zit u niet op een lijn met uw partner? Hebben uw kinderen onderling veel ruzie? Zijn er gezinsleden die ruzie hebben en zit u er tussenin? Gezinstherapie kan helpend zijn wanneer er een disbalans is in uw gezinssysteem..
We starten met een intake waarin een analyse gemaakt wordt van de problematiek die er speelt. Daarbij sluiten we aan bij jullie behoefte waar de meeste noodzaak tot ondersteuning is. De dynamiek van een gezin kan complex zijn. Het is dan ook belangrijk om stap voor stap te werk te gaan zodat de verandering beklijft en iedereen wel kan blijven functioneren. Bij gezinstherapie is het doel ook om de gezinsleden meer met elkaar te verbinden zodat een ieder zich weer gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Want elke ouder wil graag een goede relatie met zijn kind(eren) en ieder kind wil graag gezien worden door zijn ouders.

Geweldloos verzet en verbindend gezag / ambulante gezinshulp

Bureau Trinitas kan ouders middels deze methodiek ondersteunen in hun opvoeding naar hun kinderen wanneer deze dusdanig negatief / destructief gedrag vertonen. Hierbij kan men denken aan schoolverzuim, drugsgebruik, crimineel gedrag maar ook minder heftig maar wat wel als zwaar ervaren wordt. Geweldloos verzet biedt ouders de kans om op een geweldloze manier verzet te bieden tegen ongewenst gedrag waarbij ouders over het algemeen ervaren dat ze meer in hun kracht komen in plaats van machteloos de situatie te ondergaan. Daarbij is support van belangrijke mensen van het gezin een belangrijk onderdeel. Immers: “it takes a village to rase a child”.

Relatietherapie

Loopt jullie relatie niet prettig meer? Is er vaak ruzie en onbegrip? Voelt u zich niet gehoord en verzanden jullie in eindeloze discussies? Overwegen jullie om te scheiden? Dan is relatietherapie mogelijk helpend. De stappen die in de therapie genomen worden zijn o.a. een analyse maken van jullie verleden en persoonlijkheden. Hiermee leren jullie het patroon binnen jullie relatie te (h)erkennen. Met deze inzichten gaan we vanuit de contextuele visie / hechtingstheorie op zoek naar de mogelijkheden om jullie als partners weer met elkaar te verbinden, herstel van vertrouwen in de ander en uit te durven spreken wat de noden, angsten en behoeften zijn. Met als doel om een gezonde relatie te ontwikkelen waarin er een balans is tussen geven, nemen en ontvangen en waarbij een ieder zich weer gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

Therapie/ begeleiding tijdens een (V)echtscheiding

Bureau Trinitas begeleidt ouders en hun kinderen in een (v)echtscheidingssituatie. Voor kinderen is het vaak erg verdrietig wanneer ouders gaan scheiden maar erg zwaar en belastend wanneer ouders blijven strijden na de scheiding. Wanneer kinderen klem komen te zitten tussen hun ouders heeft dit gevolgen voor hun sociale, emotionele en /of cognitieve ontwikkeling met alle consequenties van dien. Ouders ervaren vaak nog verdriet / boosheid of ander onrecht vanuit de relatie die zij als partners hadden. Gedurende de begeleiding kijken we naar wat de ouders nodig hebben (erkenning) om op een constructieve wijze met elkaar te communiceren om zo verantwoord ouderschap uit te oefenen. Daarnaast begeleidt bureau Trinitas het kind / de kinderen waarbij de loyaliteit van het kind naar zijn beide ouders centraal staat. Een kind heeft immers het leven van beide ouders gekregen en is daarmee voor altijd verbonden met hen. Een kind kan niet kiezen tussen de twee mensen die hem het leven gegeven hebben en wil graag dat deze twee - voor hem - belangrijkste mensen op een normale manier met elkaar omgaan.

Daarnaast kunnen we kijken of het ouderschapsplan nog passend is of dat deze bijvoorbeeld gewijzigd moet worden omdat er ondertussen allerlei wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Kindertherapie / Coaching

Bureau Trinitas beschikt over meerdere disciplines die kinderen in de alle leeftijden kunnen begeleiden / therapie geven en indien nodig ook onderzoeken kunnen verrichten. Bureau Trinitas gaat met u als ouders en/of school op zoek naar wat helpend is in de situatie en kijkt tegelijkertijd met een systemische visie wat het kind met het gedrag duidelijk wil maken.

Individuele therapie

Heeft u het gevoel dat u vastloopt in het leven, in de relatie, met de kinderen of op het werk? Worden veel dingen als negatief ervaren? Het gevoel dat u niet uit de negatieve situatie komt met de huidige strategieën? Men kan zich opgebrand voelen, gefrustreerd en verdrietig.
Individuele therapie / begeleiding kan helpend zijn om inzicht te krijgen in de denk- en gedragspatronen om vandaar uit andere keuzes te maken. Voor iedereen geldt dat onze gedragingen opgebouwd zijn in een periode dat ze helpend geweest zijn. Op een bepaald moment in het leven kunnen deze gedragingen juist tegenwerken omdat er andere behoeftes ontstaan en men op een andere manier in het leven wil staan. Bureau Trinitas kan helpen om hierin inzicht te krijgen om u te begeleiden naar hetgeen u nodig hebt om meer in balans te komen en meer te genieten van het dagelijkse leven.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van Bureau Trinitas indien er in het gezinssysteem sprake is van:

 • Bovenliggende ernstige psychiatrische problematiek
 • Bovenliggende verslavingsproblematiek
 • Actueel delinquent gedrag (volwassenen)

Voor meer informatie over het behandelaanbod kunt u contact opnemen met
Simone Speerstra, tel: 06-14370950